KLIENTI:

Dimension Data – executive search

WDS Solutions – executive search

Coatex – executive search

C.S.Cargo Slovakia – executive search

SZRB Asset management – HR interim management

Trecom Krakow – executive search

Billa - executive search

GA Drilling - executive search

Sunflowerstudio - založenie biznisu

Procare – executive search

VÚB – executive search

Fleming Europe – nastavenie procesu komunikácie, vytvorenie cafeteria benefitov, výbery

NCZI – nastavenie internej a externej komunikácie, personálne audity

TEVA – koučing

Nutrícia – vedenie tréningu spolu s TMF Services Slovakia

TNS Global – executive search, feedback na vedenie pohovorov

CSC Computer Science Company - executive search

Empire - personálny audit, návrh finančnej optimalizácie 

Ministerstvo financií SR - návrh kariérneho rastu zamestnancov, ročné hodnotenia zamestnancov, tréninový životopis s kompetenciami

Eset - executive search

IBM Slovensko - executive search

Cord Blood center - executive search

exe - audit, interim management

Coffeepoint - návrh systému odmeňovania

Poštová banka - executive search 

a2b - executive search

ČSOB - executive search

Doprastav - personálny audit, konzulting, executive search

Chládek & Tintěra - executive search  

Sygic - executive search  

Pixel Federation - analýza, interim management 

SLSP - executive search  

Edenred - executive search  

Tempest - executive search

súkromné koučingy - väčšinou "solutions oriented"  

KLIENTI POVEDALI: 

S Deniskou spolupracujem na mojom profesionálnom rozvoji, je mojím osobným koučom. Denisa je profesionál s množstvom skúseností, pomenuje problémy správnym menom a poskytne pomocou koučingu riešenie. Je veľmi systematická a cieľavedomá, plná pozitívnej energie a cieľ partnera berie aj ako svoj osobný cieľ. Koučingové stretnutia sú vedené na vysokej úrovni, kde dokáže pozitívnou motiváciou doviesť partnera k úspešnému naplneniu stanovených cieľov. Práve vďaka koučingu s Deniskou sa mi podarilo posunúť sa v krátkom čase do rozvojového programu na top manažéra. Deniska ďakujem a teším sa na ďalšie koučingy.  

Adriana Mosnárová, produktový manažér TEVA Pharmaceutical Slovakia        

Denisa je subdodávateľom a spolupracovníkom v poskytovaní rozvojových (koučingových) služieb klientom spoločnosti TMF. Spolupráca s Denisou Moravskou na klientských rozvojových projektoch je pre mňa osobne veľmi pozitívnou skúsenosťou. To, čo na Denise v oblasti spolupráce oceňujem je profesionalita, vysoká miera flexibility, schopnosť nielen perfektne splniť stanovený cieľ spolupráce a priniesť klientovi očakávaný rozvoj, ale jej ochotu sa ozaj s nasadením mysle a srdca venovať klientovi, pomôcť mu tak kvalitne, že klient bez ťažkostí a s nadobudnutou sebamotiváciou realizuje krok po kroku „vykoučované" zmeny. Denise ako partnerovi v spolupráci plne dôverujem a teším sa na ďalšie spoločné projekty.

Elena Demeková - konateľka Developmentateliér

Denisu Moravskú poznám viac ako 10 rokov - najskôr ako kolegyňu z medzinárodnej spoločnosti Andersen Consulting. Neskôr som sledovala jej kariéru a úspechy a v tomto roku som mala možnosť spoznať ju ako obchodného partnera. V oblasti veľmi úzko profilovanej odbornosti konzultantov dokázala urobiť zázraky a dodať nám v priebehu niekoľkých dní kvalitné portfólio potenciálnych zamestnancov. Peoplesolutions realizovali prvý kontakt, zorganizovali konferenčné hovory aj osobné pohovory, jednoducho full service. Vďaka Denise sme získali kvalitných ľudí, akých nám 7 mesiacov predtým nedokázala dodať medzinárodná personálna agentúra.  

Viera Uherová - exDelivery manager Eastern Europe, CSC Computer Science Company    

Denisu sme zavolali, lebo sme vedeli, že nás v rámci personálneho auditu nesklame. Chytila sa úlohy okamžite a dokonca si prešla všetky finančné výsledky, aby nám navrhla optimalizáciu. Som veľmi prekvapený, že to dokázala dať dokopy za tak krátky čas resp. že sa tak rýchlo zorientovala v problematike a navrhla nám organizačnú štruktúru, optimalizovala náklady a navrhla nové procesy. Ďakujeme, výsledok je nad moje očakávania.              

Štefan Vereš - akcionár spoločnosti Empire 

S Deniskou Moravskou sme spolupracovali pri výbere 2 špecializovaných pozícií Senior IT managerov. Deniska reaguje na každú požiadavku promptne, pozná trh a vie počas výberu prispieť aj poradenstvom v oblasti kultúrneho fitu kandidáta do spoločnosti.    

Jana Palenčárová - exriaditeľ odboru Personálny vzťahový manažment VÚB

Denisa k nám nastúpila v lete 2011, dostala do kompetencií vytvorenie internej skupiny pre komunikáciu, ktorá mala smerom navonok prezentovať Národné centrum zdravotníckych informácií. Táto úloha sa jej podarila splniť nad moje očakávania, naša inštitúcia sa za posledné obdobie výrazne spropagovala a stala sa pravidelným poskytovateľom tlačových správ o zaujímavých zdravotníckych štatistikách. Zároveň nám Denisa pomáha s výberom zamestnancov a návrhom procesných zmien - môžem ju len doporučiť, je to dynamická osoba s neskutočným "drivom" a výsledkami. Bol by som rád keby som s ňou mohol naďalej spolupracovať.    

Andrej Orban - exriaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií

Denisa k nám prišla v máji 2012 a naše zadanie pre ňu bolo pomôcť nastaviť procesy a fungovanie HR oblasti, ktorú sme dovtedy zabezpečovali len intuitívne a bez dedikovanej osoby. Prišla s iniciatívnosťou a vysokým nasadením a dokázala identifikovať a pomenovať veci aj nad rámec našeho zadania a podložiť faktami potrebu zmeny. Takže okrem zefektívnenia fungovania našeho HR, sa vďaka jej orientácii na výsledky a biznis, naďalej aktívne podieľa na fungovaní našej spoločnosti cennými radami formou konzultácii. Má moju dôveru.

Ján Kubáň - exvýkonný riaditeľ spoločnosti exe

Denisa je jednou z top HR manažérov a konzultantov v regióne. Ohromné skúsenosti, excelentné identifikovanie problémov, podrobný návrh jasných a funkčných riešení a precízna exekutíva a delivery. Bude mi cťou i potešením opäť spolupracovať.

Filip Fischer - zakladateľ, Pixel federation

"Denisku vnímam ako veľkého profesionála v oblasti HR, s veľkým zmyslom pre zodpovednosť a precíznosť. Je to človek, ktorý sa vie nadchnúť pre vec, patrí medzi ľudí so širokým záberom nielen v oblasti HR, ale aj biznisu ako takého, čo je pre oblasť v ktorej pôsobí veľmi dôležité. 

Výborná je v rámci nadväzovania nových kontaktov, je bezprostredná, nápomocná, to čo robí, tomu aj veľmi rozumie, ďalej sa vzdeláva v danej oblasti, čo oceňujem pri stretnutiach s ňou.

Je vecná, stručná, vysoko orientovaná na cieľ, bezprostredná v kontakte s ostatnými luďmi. Klienta vie veľmi dobre počúvať, vie vystihnúť jeho potreby. Denisku môžem len odporúčať, vzhľadom na to, že pokiaľ sme využili jej služby, boli sme vždy nadmieru spokojní s jej výstupmi a entuziazmom a pozitívnym naladením. Preto naďalej využívame spoluprácu s ňou a vyhľadávame jej pozitívne nasadenie pre naše projekty."

Zuzana Kaňuchová – HR manažér Profesia

Po skúsenostiach s koučingami, ktoré trvali neprimerane dlhú dobu a nepriniesli mi to čo som očakával, som išiel do koučingu s Denisou s tým potrebujem kouča, ktorý dá veciam rýchli spád a pomôže mi zorientovať sa v dnešnej náročnej situácií na pracovnom trhu. Dostal som presne to, čo som očakával a to jasnú úlohu zamyslieť sa nad rôznymi možnosťami môjho ďalšieho profesného smerovania, vyhodnotiť ich a hlavne sa rozhodnúť pre jeden smer a tomu venovať všetko úsilie. Denisa zohrala v tejto úlohe kľúčovú rolu tým, že s nadhľadom, profesionálnou skúsenosťou a patričnou kritičnosťou konfrontovala moje názory a predstavy. Významne mi tiež pomohla upraviť moje CV, či už v papierovej forme alebo na portály Linkedin. Čerešničkou na torte je fakt, že Denisa mi sprostredkovala pracovnú príležitosť, ktorá ma oslovila a danú pracovnú ponuku som nakoniec akceptoval. Takže, Denisa, veľká vďaka. 

Ervin Taufer – klient na koučing