Pracoval som s Denisou v spoločnosti Soitron niekoľko rokov. Denisa zastávala rolu riaditeľky ľudských zdrojov a považujem za povinnosť povedať, že to bolo jedno zo svetlých období mojej práce v Soitrone. Denisa a jej dravosť a proaktivita spojená s úžasnou diplomaciou a silou osobnosti dokázala naštartovať zmeny. A skvelou komunikáciou získala nielen podporu nás, vedúcich útvarov, ale aj radových zamestnancov. Jej charizma, výrečnosť a odbornosť prispeli nielen k rozvoju spoločnosti, ale aj mnohých z nás. Ak sa naskytne príležitosť, veľmi rád budem opäť s ňou bok po boku spolupracovať!

Miloslav Kucmen - bývalý kolega, vtedy Service manager v Soitrone

Deniska je pre mňa zosobnením človeka, ktorému zo slovníka pravdepodobne vymazali slovné spojenie "nedá sa". Má neskutočnú energiu, dar "trafiť klinec po hlavičke", vie sa rýchlo rozhodnúť a robiť správne veci. Cením si jej otvorenosť, triezvy pohľad na vec a viem, že jej môžem vo všetkých smeroch dôverovať.

Katarína Vanková - projektová manažérka v UNIONe    

Denisu poznám odkedy sa musela popasovať s náročnými úlohami v Soitrone, kde svojimi strategickými a obchodne orientovanými rozhodnutiami v oblasti ľudských zdrojov pomohla zvýšiť počet zamestnancov o viac ako o 700. V komunite ľudských zdrojov na Slovensku je veľmi aktívna, stojí na čele HR Open Fóra a usiluje sa zdielať svoje skúsenosti a zlepšovať znalosti svojich kolegov v tejto oblasti. Denisa je pragmatik a dynamický odborník v oblasti ľudských zdrojov. Veľmi dobre chápe podstatu biznisu a používa proaktívny prístup so zameraním na vytváranie hodnôt. Rada vylepšuje status quo a nikdy sa nezmieri s tým, že niečo sa nedá. Veľmi si cením jej otvorenosť a čestnosť ako aj jej príjemnú a priateľskú povahu. Denisu by som bez váhania odporučila na akúkoľvek vyššiu pozíciu v oblasti ľudských zdrojov. Denise, s úctou.                 

Anna Hudáková - HR Director MCO CZ&Sk Sanofi, Presidentka Združenia ľudských zdrojov   

Denisa je gejzír energie, ktorú dokáže v kombinácii s cieľavedomosťou, disciplínou, pozitívnym "can do" myslením, otvorenosťou a vnímavosťou premeniť na merateľné výsledky /kvantitatívne aj kvalitatívne/ v prospech ľudí, tímov a organizácií okolo nej.

Eva Birčáková - konateľka spoločnosti Adamas  

Denisa je v mojich očiach veľmi schopná profesionálka, ktorá vie zmobilizovať seba aj ľudí okolo. Má veľa energie, chuti a nasadenia, má prehľad v oblasti riadenia ľudí a stavia pritom na bohatých skúsenostiach pri raste a reorganizácii firmy, v ktorej pôsobila. Myslím si, že je cenným partnerom do diskusie pri riadení zmien vo firme, pri krízových projektoch - vrele ju odporúčam na spoluprácu.

Silvia Jeleníková - Country HR manager Dell Slovakia  

S Denisou intenzívne spolupracujeme na organizovaní HR Fóra, už vyše 2 rokov. Vďaka tejto spolupráci som ju mala možnosť spoznať ako človeka i HR profesionála. Denisa je bez pochýb sebavedomá a energická žena i HR-istka, ktorá má obrovské know-how a drive - či už pri hľadaní nových pohľadov, riešení problémov a prekonávaní prekážok, ale aj pri realizácii rôznych aktivít a projektov. Vo svojej práci dodáva kvalitu, je veľmi systematická a spoľahlivá. Ak sa do niečoho pustí, ak niečo prisľúbi, všetci v organizačnom výbore vieme, že je to v tých najlepších rukách a "odsúdené" na úspech.

Eva Štefánková - konateľka vlastnej firmy

Deniska pôsobila v Tronete od roku 2002 ako riaditeľka HR. Po založení dcérskej spoločnosti Soitron v roku 2004 vytvorila nový úsek HR a tvorila metodiky a procesy pre nábor a motiváciu nových zamestnancov outsourcingu. V roku 2005 riadila proces integrácie zamestnancov obidvoch spoločností do Soitronu, kde túto rolu plne zvládla. Pôsobením v Soitrone získala veľké skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Vladimír Šikura - výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron      

Denisa je dlhoročný člen organizačného výboru Open Forum. Denisa je ako profesionál a zároveň ako človek konštruktívnym lídrom, prináša do organizácie pravidelných stretnutí HR profesionálov invenciu, profesionálny kredit a predovšetkým praktické rady, ktoré vychádzajú z vlastnej mnohoročnej HR manažérskej praxe. Ako člen organizačného výboru som osobne rada, že môžem s takýmto profesionálom spolupracovať a inšpirovať sa jej profesionálnymi prístupmi a cennou orientáciou na prax v HR. Denisu vnímam ako vyzretého človeka, s jasnými hodnotami, ktoré vyznáva a aj podľa nich koná. Je to, ako sa hovorí rovný človek. Úprimný, otvorený, rozhodný, nebojí sa ísť do nových vecí, pozoruhodne rýchlo sa zorientuje a premyslí efektívne kroky, ktorými sa dostane k cieľu.

Elena Demeková - konateľka Developmentatelier

S Denisou som pracoval na úplnom začiatku jej profesionálnej dráhy. Cenil som si jej cieľavedomosť a víziu, ktorú premieňala na skutočnosť. Rýchlosť s akou naberala skúsenosti, rozvíjala kľúčové kompetencie a najmä ich aplikovala na zložité situácie bola obdivuhodná. Denisa sa veľmi rýchle stala kľúčovou hráčkou tímu, na ktorej výkony sa dalo spoľahnúť.

Anton Halúska - bývalý kolega, vtedy podpredseda predstavenstva KBB   

Denisu poznám z HR Open Fóra ako vynikajúcu odborníčku v oblasti HR so skvelými organizačnými a prezentačnými zručnosťami. Aj vďaka nej si z každého stretnutia HR Open Fóra odnesiem nové nápady a inšpirácie.

Martina Šebestová - HR business partner Orange business services

Denisu považujem za veľmi priateľskú a empatickú osobnosť s veľkou dávkou originality a množstvom nekonvenčných nápadov. Motivovala ma v profesnom živote a pomohla mi vykročiť zo zóny komfortu.

Barbora Kočišová - HR manager Monogram Technologies

Poznám len pár ľudí, ktorí sa dokážu neuveriteľne rýchlo zorientovať v novom prostredí, nájsť to, čo je podstatné a takmer okamžite prísť s riešením. Denisa medzi nich určite patrí.

Martin Stachovič - bývalý kolega, vtedy produktový manažér v Soitrone  

Poznám Denisu od čias keď ešte študovala na VŠ. Nastúpila pracovať do Accenture /v tom čase Andersen Consulting/ ako začínajúca HR asistentka. Od prvého dňa sa zorientovala v práci i v kolektíve a veľmi rýchlo preukázala a aplikovala svoju silnú stránku - definovať a zamerať sa na podstatu a dosiahnuť požadovaný cieľ pri zachovaní všetkých princípov etiky a integrity. Tým si získala plnú dôveru svojich kolegov a nadriadených. Pre mňa osobne je Denisa človekom, ktorý získal moju úctu a rešpekt nielen svojim prístupom k práci, ale najmä k ľuďom a životu.   

Eva Kucháriková - bývalá šéfka, vtedy HR manager v Andersen Consulting

Denisa je typ človeka, o ktorej po 10 minútach prvého rozhovoru cítite, že jej vstup do teamu určite prinesie pozitívne výsledky. Krátka, ale veľmi intenzívna spolupráca s ňou, vo mne tento dojem v plnej miere utvrdila. Z mnohých jej pozitívnych ľudských vlastností a profesných zručností, by som rád vyzdvihol tie, ktoré u Denisy považujem za najvýraznejšie: Odvaha s ktorou prijíma náročné výzvy a najmä skúsenosti s ich riešením jej dávajú vysoké predpoklady uspieť aj pri mimoriadne zložitých a krízových zadaniach. Vysoké nasadenie s ktorým do projektov nielen vstupuje, ale ho dokáže aj udržiavať počas jeho trvania, vytvára skoro až nákazlivý príklad pre ostatných členov teamu a tým ich podnecuje k vyššiemu výkonu. Za kľúčovú však považujem jej schopnosť priebežne rozoznať a venovať pozornosť tomu, čo je v danej situácii naozaj dôležité. Denisin "No Nonsence approach" je veľkým predpokladom, že jej investovaná energia prispeje k vytvoreniu výnimočnej pridanej hodnoty pre jej partnerov a zákazníkov. 

Alan Sitár - bývalý šéf, vtedy Generálny riaditeľ v Národnej diaľničnej spoločnosti            

IQ + srdce + drive = Denisa

Lukáš Bakoš - Managing director, Maxman Consultants

Zo všetkého najviac by som rád zdôraznil, že Denisa má ideálne "portfólio" intelektuálnych schopností byť expertom v HR oblasti. Okrem jej prirodzenej inteligencie, má vynikajúce vedomosti analytického a laterálneho myslenia v súbehu s vysokou spoločenskou inteligenciou. Denisa má silnú potrebu čeliť výzvam. Pracuje tvrdo s entuziazmom a odhodlaním dosiahnuť cieľ. Som rád, že môžem povedať, že Denisa má milú povahu. Vždy bolo pre mňa potešením komunikovať s Denisou či na formálnej alebo na neformálnej úrovni. Finálne som hlboko presvedčený, že Denisa je uznávaná osobnosť a neváham ju doporučiť.   

Ján Horvát - bývalý kolega, Vedúci kancelárie GR, Komerční banka Bratislava  

Denisu som spoznala pred dvoma rokmi na HR Open Fóre. Ihneď ma zaujala tým, že veľmi rada, ochotne a nesebecky sa vedela podeliť so svojimi znalosťami a skúsenosťami z HR sveta s tými, ktorí potrebovali nejakú radu. Mala som možnosť s ňou spolupracovať na jednej prezentácii na pôde HR OF, kde ma utvrdila, že je pravý profesionál vo svojom odbore. Denisa nemá problém nazvať veci pravým menom, rozmýšľať v širších súvislostiach a pozrieť sa na vec z rôznych uhlov pohľadu. A čo je najdôležitejšie, vystihnúť podstatu veci a nezaoberať sa vecami nepodstatnými. Ak sa naskytne príležitosť, rada s ňou budem v budúcnosti spolupracovať a spoluprácu s Denisou doporučujem aj Vám, čo práve čítate tieto riadky.    

Zuzana Jojic - exHR riaditeľ Ness Technologies  

Denisu poznám 10 rokov a naše profesionálne stretnutia sú rokmi intenzívnejšie. Rešpektujem ju ako odborníčku v oblasti komplexného riadenia ľudských zdrojov, ako nesmierne aktívneho človeka, ktorý nezaspal na vavrínoch a stále sa posúva dopredu. Vážim si na nej, že investuje do svojeho vzdelávania a profesného rastu. Denisa je vždy ochotná nezištne pomôcť a poradiť. Prispieva k zvyšovaniu profesionálnej úrovne HR komunity oganizovaním podujatí HR Open Fóra. Teším sa na našu spoluprácu aj do budúcnosti. 

Lucia Groneová, HR partner, IBM Slovakia 

Denisu poznám v podstate už od začiatku jej profesionálnej kariéry a musím povedať, že už vtedy presne vedela čo chce, videla priority aj tam, kde iní nie a vedela sa do vecí poriadne "zahryznúť". To všetko jej ostalo a pridala sa k tomu vyzrelosť, osobnostný posun vpred a nadhľad. A to všetko vie Denisa presne a cielene použiť pri svojej práci a vo vzťahoch s priateľmi. Ja si ju za to nesmierne vážim a som rada, že patrí medzi mojich priateľov a kolegov, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť.   

Vladimíra Šebökövá - exHR manager Procare

Každý, kto potrebuje riešiť výzvy alebo poradiť v oblasti riadenia ľudských zdrojov určite ocení stretnutie s profesionálom, ktorý sa snaží porozumieť najprv biznisu svojho klienta. Takýmto profesionálom je pre mňa Denisa Očenášová Moravská. Neponúka zaručené štandarizované riešenia, ale kreatívne a „šité na mieru“. Denisa dokáže zanalyzovať situáciu, navrhnúť riešenie a uvieť ho do praxe tak, aby aj po jej odchode všetko fungovalo. Jej prístup je ľudský, avšak veľmi pragmatický. Investície, vložené do je projektov, premení na hodnotu pre klienta. Vždy sa teším na aj na priateľskú atmosféru, ktorú vytvára na HR Open Forach, ktoré organizuje. 

Soňa Sochová (Budjačová), Global Candidate Attraction Manager, IBM

"Denisku poznám už 10 rokov, stretli sme sa na začiatku mojej kariéry v HR, keď bola mojou šéfkou HR v rámci veľkej slovenskej IT spoločnosti. Mala som štastie, že som sa od nej mohla učiť a zároveň vidieť, ako sa dajú veci robiť dobre a profesionálne. Aj vďaka nej som v rámci mojich ďalších krokov chcela robiť lepšie ako priemerne.

Dnes vnímam Denisu ako podnikateľku, ktorá dokonale zvláda svoj pracovný a súkromný život. Je majster time manažmentu a veľká profesionálka vo všetkom čo robí, vždy ide naplno, nerobí kompromisy. Je vynikajúci networker, určite aj vďaka tomu, že ochotne pomáha druhým. Zároveň cez svoje skúsenosti ale aj osobnosť jasne vníma potreby svojich klientov a vie navrhnúť veľmi efektívne riešenia. Jej rady sú vždy užitočne, čo si na nej veľmi cením!"

Katarína Janáková – HR riaditeľka Medusa Group, bývalá kolegyňa zo Soitronu

Denisa je pre mňa stelesnením úžasnej kombinácie HR know-how, energie, entuziazmu a inšpirácie. Je to veľký motivátor a človek, ktorý vždy ponúkne riešenie. A čo je podstatné, to riešenie je naozaj dobré. Okrem toho všetkého je aj dobrá mama. 

Dominika Miklášová – HR riaditeľka Edenred

Keď opisujem Denisku potencionálnym partnerom alebo ľuďom, ktorí ešte nemali tú česť s ňou spolupracovať, tak s jej menom spájam vlastnosti ako: cieľavedomosť, aktívnosť, činorodosť, pragmatizmus a orientácia na výsledky. Oceňujem na Deniske jej schopnosť nevzdávať sa, postaviť sa zoči voči akejkoľvek situácii a pri tom všetkom si zachovať úsmev na tvári. Jej energia je nákazliváJ

Andrea Gubová – HR riaditeľ UNION poisťovňa

Myslím, že najvýstižnejšie Deni vystihol Lukáš Bakoš vo svojej rovnici. V Deni sa snúbi to, čo by mal mať nielen HR manažér na to, aby bol tým, čomu hovoríme „strategický partner“: znalosti, chápanie potrieb biznisu, odvahu prijať výzvu a ísť s kožou na trh, nekonečné odhodlanie, silný pragmatizmus, dôraz na jednoduchosť a efektívnosť vo všetkom, čoho sa chytí a keď k tomu pridáme veľkú dávku ľudskosti, ktorú v sebe Deni má, niet pochýb, že je človekom na správnom mieste.

Okrem toho si na Deni veľmi cením jej pokoru, nezištnú potrebu pomáhať a trochu jej závidím úroveň multitaskingu a organizovanosti, ktorý dosiahla pri zlaďovaní práce a rodiny :)

Jana Steskálová – Konzulant, PwC

Zatial nemam skusenost spolupracovat s Denisou, ako mojim dodavatelom HR sluzieb.

Ako HR kolegynu ju vnimam, ako osobu s obrovskou energiou a tahom na branu. Ma prakticky pristup k rieseniu problemov a schopnost rychlo realizovat.Zalozenie vlastnej  firmy, uspesne posobenie na trhu je toho nazornou ukazkou. Zelam jej vela uspechov.

Luba Fábryová, kolegyna z HR prostredia (IBM, Telekom)